Megbízási szerződés felmondása és a megbízottat megillető jogok

2020.05.01

A mai egyéni vállalkozások többsége megbízottként fejt ki tevékenységet. Sajnos tapasztalható, hogy kialakult egészségügyi veszélyhelyzet során rendre mondják fel megbízási szerződéseiket a megbízóik.

A 6:278. §- rendelkezik általánosságban a megbízási szerződések felmondásáról.
(1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.
(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.
(3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.
(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

Nagyon fontos, hogy az egyéni vállalkozások rendelkezzenek írásbeli megbízási szerződéssel, melyben szabályozni lehet a szerződés felmondását. Amennyiben a megbízási szerződés felmondása nem került szabályozásra, abban az esetben a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint szabályozza a megbízási szerződés felmondását:

A 6:278. §- rendelkezik általánosságban a megbízási szerződések felmondásáról.
(1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.
(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.
(3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.
(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

A megbízási szerződés megszüntetésének lehetséges módjai a

közös megegyezés,

a rendes felmondás és

a rendkívüli vagy azonnali hatályú felmondás.

A közös megegyezés ahogyan a kifejezésben is benne foglaltatik, a szerződő felek közös akarattal szeretnék a jövőre nézve a szerződéses viszonyaikat megszüntetni.

A rendes felmondás esete, mint megszüntetési ok, 30 napos felmondási idő alkalmazásával kerül tipikusan meghatározásra. Ebben az esetben a szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel felmondhatja. Alapesetben tehát az írásbeli megbízási szerződések tekintetében a felmondási idő a felmondásnak írásban a másik fél által igazolható módon átvett közlését követő hónap első napjával kezdődik.

A megbízási szerződés megszüntetésének harmadik esete az azonnali hatályú, vagy rendkívüli felmondás. Ezen megszüntetési okra a másik fél súlyos szerződésszegő vagy jogszabálysértő magtartása esetére való hivatkozással, vagy a megbízó vagy megbízott szerződésben rögzített bármely kötelezettségének szándékos, súlyos vagy ismétlődő jelleggel való megszegésének az eseteit jelenti. Az azonnali hatályú felmondás jogát a másik félhez intézett írásos, ajánlott levélben megküldött, vagy átvett felmondó nyilatkozattal lehet gyakorolni.

A szerződő felek a szerződés megszűnését követően a szerződésben meghatározott napon belül kötelesek egymással elszámolni. A felmondás pillanatáig teljesített szolgáltatásokra elszámolási kötelezettség vonatkozik.

Dr. Rózsás Mónika, 9400 Sopron, Kodály tér 2., +36-30-710-8008
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el