A szülői felügyelet megállapítása, a gyermekkel való kapcsolattartás házasság vagy élettársi kapcsolat megszűnése esetén, a gyermek láthatása

2019.06.20

Ha a szülők között az - akár házastársi, akár élettársi - életközösség megszakad, a gyermek feletti felügyeleti jog gyakorlásáról abban az esetben kell dönteni, ha az addig akár házastársakként, akár élettársakként együtt élő szülők különválnak.

A gyermek feletti felügyeleti jog gyakorlásáról elsősorban a szülők döntenek.

Az egyezségnek a gyermek érdekét kell szolgálnia, az egyezséget a bíróság akkor hagyja jóvá, ha az megfelel a gyermek valós érdekeinek.

Ha a szülők nem tudnak megállapodni, akkor a bíróság határoz a szülői felügyeletről. A bíróság annak figyelembevételével határoz, hogy miként biztosítható a gyerek kedvezőbb testi, értelmi és erkölcsi fejlődése.

A bíróság az eljárása során meghallgatja mindkét szülőt, indokolt esetben a gyermeket szakértő útján hallgatja meg. A bíróság a gyermek elhelyezésekor figyelembe veszi többek között az érzelmi kötődést, a pszichológus szakértői véleményt, életkort, testvérek együttnevelését. A bírói gyakorlat szerint a gyermek elhelyezése iránt indult perekben a bíróság különös gondot fordít annak tisztázásra, hogy hogyan lehet az állandóságot a leginkább biztosítani, melyik szülő felel a házasélet felbomlásáért.

A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szülő, mind a nagyszülő, mind a nagykorú testvér, továbbá - ha a szülő és a nagyszülő nem él, illetőleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja - a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa is jogosult.

Hogyan tarthatja a különélő szülő a gyermekével a kapcsolatot?

A kapcsolattartás formái a folyamatos és időszakos kapcsolattartás. A folyamatos kapcsolattartás azt jelenti, hogy a gyermek szokásos tartózkodási helyén meglátogatja a különélő szülő a gyermeket, vagy a gyermeknek a szokásos tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott időtartamra - a visszaadás kötelezettségével - elviszi a gyermeket.

A kapcsolattartás jelenti a gyermekkel a személyes érintkezés nélkül történő rendszeres kapcsolattartást is, így különösen a telefonkapcsolatot, az ajándékozást, a csomagküldést.

Az időszakos kapcsolattartás a tanítási szünetek és a többnapos ünnepek idején a huzamos, többnapos együttlétet jelenti.

Ügyvédi konzultáció jogi képviselet: amennyiben ügyvédi konzultációra, ügyvédi jogi képviseletre van szüksége, egyeztessen időpontot a +36 30 71 08 008 telefonszámon. (nem telefonos jogi tanácsadásra, kizárólag időpont egyeztetés céljára!)

Dr. Rózsás Mónika, 9400 Sopron, Kodály tér 2., +36-30-710-8008
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el